مجوز و گواهی نامه ها

محصولات تولیدی این شرکت دارای نشان استاندارد ملی ایران (شماره ۳۰۶۱) و پروانه بهره برداری (شماره ۲۴۲۸۰-۰۶)  از وزارت صنعت، معدن و تجارت و پروانه ساخت وسیله پزشکی از اداره کل تجهیزات پزشکی و مدرک ایزو ۱۳۴۸۵ و ۹۰۰۱ می باشد.

 


پروانه های ساخت وسیله پزشکی

 

 

 


پروانه های صادراتی وسیله پزشکی

 

 

 

 


پروانه بهره برداری

 

 

.

 


پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری