باند سوختگی

باند سوختگی مناسب برای انواع سوختگی ها می باشد که به رنگ قهوه ای است ، در سوختگی ها رنگ قهوه ای و تیره از این نظر از اهمیت زیادی برخوردار هستند که ترشحات زخم ها روی پانسمان قابل مشاهده نیستند .

کد های محصول :

BB-5360
BB-75360
BB-10360
BB-15360
BB-20360
BB-5450
BB-75450
BB-10450
BB-15450
BB-20450

جهت استعلام قیمت برای خرید باند سوختگی با شماره  5-06133739701 تماس بگیرید.